Zoeken

Feestelijke onthulling nieuwe naam met Puk

Vandaag is de nieuwe naam gelanceerd, Kintin! Een mooi feestje met een grote Puk en een kleine Puk, alle peuters en ouders.

De naamsverandering naar Kintin is een logisch gevolg van de in 2018 veranderende (subsidie)relatie met de gemeente Ermelo. Tot die tijd was het een basisvoorziening: Stichting Basisvoorziening Peuterspeelzaalwerk Ermelo. Het voordeel van deze gewijzigde structuur is dat als ouders allebei werken er kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd. Wel ontvangt Kintin subsidie voor die ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, in het geval dat een van beide ouders niet werkt. De kosten zijn inkomensafhankelijk.

In het logo is een hart verwerkt. Dit staat sysmbool voor alle medewerkers die vanuit hun hart werken met de kinderen. Het logo geeft ook aan dat je het niet alleen kunt, maar hulp nodig hebt van anderen; zoals basisscholen, Centrum voor Jeugd en Gezin, de bibliotheek en de gemeente Ermelo. Bovendien verbeeldt het logo een springend kind, klaar om de toekomst in te stappen.