Zoeken

Informatieavond over peuterspeelzaalwerk, dagopvang en BSO

In aansluiting op de wensen geuit bij de directeur van de school over kinderopvang, buitenschoolse opvang en dagopvang, komen Asja Godthelp (Prokino) en Evelien Kars (Kintin) op dinsdag 5 maart om 19.30 uur op de Speulderbrink. Zij vertellen dan welke mogelijkheden er kunnen zijn, zodat de behoefte in beeld is. Door als twee organisaties intensief samen te werken, willen we samen een plan maken, passend bij de kleinschaligheid van 't Speuldertje. De koffie en thee staat klaar vanaf 19.15 uur.