Zoeken

Spelenderwijs leren

Bij Kintin (voorheen Stichting Basisvoorziening Peuterspeelzaalwerk Ermelo) leren kinderen zich te ontwikkelen via spel. Dat doen ze met hulp van onze ervaren medewerkers en met hulp van andere peuters. Bij Kintin vinden we die ontmoetingen tussen peuters en leidsters en peuters onderling dan ook belangrijk. Kinderen leren er door samen te werken, samen te spelen en te delen.

Ook ouders hebben soms behoefte om elkaar te ontmoeten. Kintin faciliteert hierin graag en creƫert plekken waar men met elkaar in gesprek kan gaan, ervaring kan delen en sparren over de uitdagingen van het opvoeden. Onze ervaren leidsters bieden graag een luisterend oor.

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen tempo en via zijn eigen pad. Bij Kintin helpen we ze hierbij. Vaak doen we dat zelf, maar de lijntjes met externe deskundigen zijn ook kort. Hierdoor hebben we alle expertise in of dichtbij huis.

Voor- en vroegtijdige educatie (VVE)

Wij willen kinderen bij Kintin de wereld laten ontdekken zo goed mogelijk voorbereiden op de volgende stap in hun leven: de basisschool. Daarom zijn veel van onze medewerkers gespecialiseerd (en gecertificeerd) in voor- en vroegtijdige educatie en scholen we ons hier jaarlijks in bij.

Ambitie

Kintin heette tot voor kort Stichting Basisvoorziening Peuterspeelszaalwerk Ermelo (SBPE). Ooit zijn we begonnen als peuterspeelzaal en in 2007 een zogenaamde basisvoorziening geworden. Samenwerken staat bij ons hoog in het vaandel. We werken nauw samen met basisscholen en hebben een breed netwerk van specialisten en voorzieningen om ons heen, zoals de bibliotheek, centrum jeugd en gezin (CJG), logopedisten e.d.. Bij Kintin staat het kind en zijn ontwikkeling centraal. We bereiden de peuters voor op de volgende stap in hun leven. De stap naar de basisschool.

Door de komst van de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (2018) verbreden we ons aanbod. Ons locaties bevinden zich voornamlijk in of dichtbij basisscholen, maar we slaan onze vleugels uit en zijn al op diverse nieuwe en bijzondere plekken neergestreken. Zo openden we in de zomer van 2018 een locatie midden in het bos (locatie Buitenbos).

De kennis die we in de loop der jaren hebben opgebouwd willen we niet voor onszelf houden. We delen deze graag met gastouders. Niet alleen helpen onze deskundigen daar waar nodig maar kunnen gastouders ook gebruik maken van een van onze locaties.

Organisatie

Organisatie

Ons team

Ons team

Partners

Partners