Zoeken

Beleid

Bij Kintin werken we voortdurend aan onze missie volgens onze visie. Ze staan beschreven in ons beleidsplan. Die kun je hier downloaden.

Pedagogisch beleidsplan

Bij Kintin is elk kind uniek. Wat dat betekent? In ons pedagogisch beleidsplan is dat beschreven.

Download hier het pedagogisch beleidsplan

Rapportage GGD

Kwaliteit staat hoog in ons vaandel. De GGD controleert jaarlijks of de eisen uit de wet worden nageleefd. Via de website van het Landelijk Register Kinderopvang zijn de rapportages te bekijken.

VVE beleid

Een Kintin-kind is na de peuterspeelzaal klaar voor de volgende stap. De stap naar de basisschool. Soms heeft een kind wat extra nodig. En dat bieden wij met liefde. In het pedagogische beleid is opgenomen hoe.